Verdens Største Vindmølle

Der skal opføres 1 stk. Vestas 15 M W vindmølle V236 på 148 m tårn med samlet totalhøjde på 266 m.
fra fundamentkant til vingespids i lodret stilling.

Der er nedrammet 100 pæle af 25 meter, som skal bære fundamentet og der skal bruges 250 tons jern
til binding og ca. 2500 m3 beton

Klik på et billede og diasshow starter automatisk fra dette billede.

 

     
         

Retur.